Miljö och kvalitet

Miljöpolicy

PUS AB ska styras av en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

PUS AB ska som ett minimum tillämpa lagar och myndighetskrav.

PUS AB ska prioritera varor och tjänster som innebär en minimal belastning på miljön.

Kvalitetspolicy

PUS AB är licensierade för att täta betong med PENETRON®METODSYSTEM för permanent skydd mot vatteninträngningar i betong. Alla produkter i PENETRON®METODSYSTEM är giftfria och bedömda enligt Sunda Hus, Basta och Byggvarubedömningen.

Kvalitet är bolagets viktigaste konkurrensmedel. Genom att utföra arbete och tjänster på ett korrekt sätt ska vi bibehålla och stärka förtroendet hos våra kunder.

Vi är anslutna till ID06.

Naturskyddsföreningens diplom