Hemligheten

Betong behöver vatten, men klorider, koldioxid och kemikalier kan vara tuffa angripare. Det krävs en tät betong för att klara påfrestningar utifrån.

Vi tätar med Penetron® som är en osmotisk kristallisering vilket innebär att den har förmågan att täta betongen på djupet medan den fortsatt är beständigt diffusionsöppen.

Penetron® grundades på 1970-talet i USA och finns i över 65 länder runt om i världen. Den har använts med framgång på ett stort antal projekt både inom reningsverk, tunnlar, broar, hamnar, vattentankar, bostäder och källare.

Penetron® använder betongens eget kalciumöverskott i sitt kristalltätande arbete. Funktionen startar omedelbart efter applicering med hjälp av vatten. Betongen blir tätare och tillåter efter hand inte någon fukt eller något vatten att tränga in från något håll.

Penetron® fortsätter att skydda även om betongytan utsätts för mekanisk åverkan, exempelvis biltrafik, truckar och slitage vid lastning och lossning.

Penetron® ger också ett starkt ökat skydd mot armeringskorrosion.

Penetron® är helt giftfritt och miljögodkänt för att användas såväl inomhus som utomhus utan restriktioner. Dess beprövade prestanda, enkelhet och mångsidighet har gjort Penetron® till ett förstahandsval och betrott varumärke för tätskikt och konkret skydd i det globala byggsamhället.

Penetron® är godkänd även för förvaring av dricksvatten.